Boek

Demonen overwonnen is op 25 november 2019 gepubliceerd. Klik hier voor een verslag van de presentatie. Het boek is via deze website te bestellen.

Maak € 19,50 over op NL92INGB0674181247 ten name van P. Banai. (De verzendkosten zijn bij de prijs van het boek inbegrepen.) Het boek wordt u dan zo snel mogelijk toegezonden.